Triển lãm một số sản phẩm chủ lực Hà Tĩnh năm 2023

Thời gian: 04/12/2023 0:00 - 18/12/2023 0:00
Địa điểm: Trung tâm triển lãm trực tuyến Hà Tĩnh
Triển lãm một số sản phẩm chủ lực Hà Tĩnh năm 2023 với các gian ...

Hội chợ chuẩn bị diễn ra

Đối tác