GIỚI THIỆU VỀ DNTN Nhung hươu Thuận Hà

Phone: 0977251444

Từ năm 1990 DNTN nhung hươu Thuận Hà bắt đầu học tập nuôi hươu và mong muốn cải thiện sản phẩm hơn. Nhưng bước đầu lập nghiệp gặp muôn vàn khó khăn, thiếu kinh nghiệm, thiếu vốn, thị trường tiêu thụ khó khăn nên đã nhiều làn muốn bỏ cuộc.

Nhưng giờ đây, nuôi hươu  hái lộc không chỉ là làm kinh tế mà như là duyên nợ với nhau. DNTN nhung hươu Thuận Hà vẫn biết giá trị thật sự của nhung hươu Hương Sơn xứng đáng được phát triển và từ đó DN chúng tôi phát triển hệ thống chế biến các sản phẩm từ nhung hươu.