GIỚI THIỆU VỀ Hợp tác xã Hải Yến

Phone: 0976153558

Sau hơn 7 năm đi vào hoạt động hiệu quả, Tổ hợp tác trồng nấm Bình Hải quyết định phát triển, chyển đổi thành Hợp tác xã nấm Hải Yến. Đầu tư mở rộng xây dựng hệ thống xưởng sản xuất, trang thiết bị máy móc, từng bước hoàn thiện sản phẩm từ nâng cao chất lượng đến cách xây dựng hình ảnh sản phẩm như nhãn mác, bao bì, thương mại điện tử,…từng bước, từng bước tiếp tục mở rộng thị trường và phát triển hơn nữa sản phẩm của chính mình với khát vọng sản phẩm “Nấm bào ngư Hải Yến” là sẽ sản phẩm hàng hóa đặc trưng của địa phương, góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động và phát triển kinh tế - xã hội

Sản phẩm tiêu biểu

Xem tất cả