GIỚI THIỆU VỀ Hơp Tác xã Hương Trầm Hiền Linh

Phone: 0985434191

Trong những năm gần đây nghề trồng dó bầu lấy trầm ngày càng phổ biến ở Phúc Trạch. Nhiều hộ dân trên địa bàn đã mua giống về trồng, nhờ điều kiện tự nhiên thích hợp nên các cây dó bầu đều cho ra trầm kiến tự nhiên có chất lượng cao, giá trị hơn những nơi khác. Điều này đã được Hiệp hội trầm hương Việt Nam công nhận.

Những cây dó bầu được trồng ít nhất 9 năm và hình thành trầm mới được Anh Chính khai thác hoặc thu mua để chế tác các sản phẩm từ trầm như Trầm cảnh, trầm miếng. Nhận thấy trong quá trình chế tác những mảnh trầm vụn bị bỏ đi lãng phí, đã thôi thúc anh học hỏi kinh nghiệm làm nghề hương để tận dụng được những mảnh trầm ấy. Sau khi học được nghề, Anh đã mạnh rạn đầu tư xây dựng xưởng, máy móc, trang thiết bị để sản xuất và thế là mẻ hương đầu tiên mang thương hiệu “hương trầm Hiền Linh” ra đời.

Sau 5 năm sản xuất và kinh doanh có hiệu quả anh quyết định hợp tác với 6 thành viên khác thành lập hợp tác xã để cùng nhau phát triển thương hiệu “hương trầm Hiền Linh” ngày một lớn mạnh hơn, gia tăng giá trị cho cây dó bầu và đem lại việc làm cho người dân nơi đây.

Sản phẩm tiêu biểu

Xem tất cả